Văn bản pháp luật

Thông tư số 88/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28-06-2013

Thông tư số 88/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28-06-2013 về việc hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với […]

Xem thêm

Thông tư số 89/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28-06-2013

Văn bản pháp luật – Thông tư số 89/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28-06-2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số […]

Xem thêm

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013

Văn bản pháp luật – Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân […]

Xem thêm

Thông tư số 64/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/05/2013

Văn bản pháp luật – Thông tư số 64/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/05/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số […]

Xem thêm

Quyết định 500/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 20-05-2013

Văn bản pháp luật – Quyết định 500/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển lãm quốc […]

Xem thêm

Thông tư 14/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn khám sức khỏe

Văn bản pháp luật – Thông tư  số 14/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 06/05/2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe. […]

Xem thêm

Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT của BYT, BNN&PTNT ngày 27/5/2013

Văn bản pháp luật – Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/5/2013 […]

Xem thêm

Thông báo số 210/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 07-06-2013

Văn bản pháp luật – Thông báo số 210/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 07/06/2013 về kết luận của Phó Thủ […]

Xem thêm

Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 24-05-2013

Văn bản pháp luật – Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 24-05-2013 về việc […]

Xem thêm

Thông báo 198/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 23-05-2013 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ —————— Số: 198/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————– […]

Xem thêm