Đà Nẵng

Xác minh khiếu nại của nguyên PGĐ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Sở Nội vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả xác minh với chủ tịch UBND TP để xem xét, quyết định. UBND TP […]

Xem thêm