VNCB

Các bị cáo nguyên lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng nghẹn ngào

Trong phần nói lời sau cùng, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng xin giảm án cho các nhân viên […]

Xem thêm